Μέθοδοι

/Μέθοδοι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ LAVAWALL

1)Καθαρίζουμε και διαβρέχουμε την επιφάνεια όπου θα τοποθετηθεί η πρώτη στρώση Lavawall Blocks. 2)Με το μυστρί απλώνουμε την λάσπη η οποία θα εξομαλύνει τυχόν ανωμαλίες της αρχικής επιφάνειας ώστε η πρώτη σειρά Lavawall Blocks που θα τοποθετήσουμε να είναι αλφαδιασμένη . 3)Σε έναν κουβά αναμιγνύουμε την κόλλα Lavamix σύμφωνα με τις οδηγίες που [...]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ LAVAWALL

1) Προτείνεται, ειδικά τους θερινούς μήνες, να γίνεται διαβροχή της τοιχοποιίας πριν το σοβάτισμα ώστε να αποφευχθεί η απότομη ξήρανση του κονιάματος. 2) Το υψηλό πορώδες των Lavawall Blocks μας παρέχει άριστη πρόσφυση του κονιάματος με αποτέλεσμα η εφαρμογή «πεταχτού σοβά» να μην είναι απαραίτητη. 3) Σε εσωτερικές τοιχοποιίες μπορούμε να στοκάρουμε απευθείας [...]

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

1) Η διάνοιξη καναλιών για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών σωληνώσεων προτείνουμε να γίνεται με χρήση εργαλείων αδιατάρακτης κοπής (φρέζα αυλακώσεων, τροχός κλπ). 2) Η τοποθέτηση του σφηνώματος Lavawall με κατάλληλο τρόπο (3 cm εσωτερικά της επιφάνειας της τοιχοποιίας και του δοκαριού), μας επιτρέπει την τοποθέτηση των οριζόντιων σωληνώσεων χωρίς σκάψιμο. 3) Η [...]