ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ LAVAWALL

//ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ LAVAWALL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ LAVAWALL

1) Προτείνεται, ειδικά τους θερινούς μήνες, να γίνεται διαβροχή της τοιχοποιίας πριν το σοβάτισμα ώστε να αποφευχθεί η απότομη ξήρανση του κονιάματος.

2) Το υψηλό πορώδες των Lavawall Blocks μας παρέχει άριστη πρόσφυση του κονιάματος με αποτέλεσμα η εφαρμογή «πεταχτού σοβά» να μην είναι απαραίτητη.

3) Σε εσωτερικές τοιχοποιίες μπορούμε να στοκάρουμε απευθείας ή να σοβατίσουμε με έτοιμο κονίαμα μιας στρώσης.

4) Η επίπεδη επιφάνεια της τοιχοποιίας με Lavawall Blocks μας δίνει επίσης την δυνατότητα για μικρό πάχος «λασπώματος» (≤ 1 cm).

5) Η εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος (μαρμαροσοβά) πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες μετά το «λάσπωμα»

6) Η τοποθέτηση πλακιδίων ή πέτρας μπορεί να γίνει απευθείας σε ανεπίχριστη τοιχοποιία με Lavawall Blocks.

2023-02-01T05:58:35-05:00