ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

//ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

1) Η διάνοιξη καναλιών για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών σωληνώσεων προτείνουμε να γίνεται με χρήση εργαλείων αδιατάρακτης κοπής (φρέζα αυλακώσεων, τροχός κλπ).

2) Η τοποθέτηση του σφηνώματος Lavawall με κατάλληλο τρόπο (3 cm εσωτερικά της επιφάνειας της τοιχοποιίας και του δοκαριού), μας επιτρέπει την τοποθέτηση των οριζόντιων σωληνώσεων χωρίς σκάψιμο.

3) Η ανάρτηση βαρέων αντικειμένων γίνεται εύκολα μόνο με την χρήση κοινών βυσμάτων ικανού μήκους.

2023-02-01T05:58:35-05:00