ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ LAVAWALL

//ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ LAVAWALL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ LAVAWALL

1)Καθαρίζουμε και διαβρέχουμε την επιφάνεια όπου θα τοποθετηθεί η πρώτη στρώση Lavawall Blocks.

2)Με το μυστρί απλώνουμε την λάσπη η οποία θα εξομαλύνει τυχόν ανωμαλίες της αρχικής επιφάνειας ώστε η πρώτη σειρά Lavawall Blocks που θα τοποθετήσουμε να είναι αλφαδιασμένη .

3)Σε έναν κουβά αναμιγνύουμε την κόλλα Lavamix σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στον σάκο. Η ανάμειξη πρέπει να γίνει με ηλεκτρικό αναδευτήρα.

4) Με την χρήση σπάτουλας εφαρμόζουμε την κόλλα Lavamix σε πάχος 4-5 χιλ στην επιφάνεια των blocks όπως στις εικόνες 3-4-5 και τοποθετούμε τα blocks.

5) Τα Lavawall Blocks κόβονται ευκολότερα με την χρήση ηλεκτρικού εργαλείου (τροχός-σπαθόσεγα).

6) Όπου απαιτείται μπορεί να εφαρμοσθεί παραδοσιακό σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εάν ο τοίχος είναι εξωτερικός τοποθετούμε μονωτικό (διογκωμένη πολυστερίνη) στην εξωτερική πλευρά του σενάζ ώστε να αποφύγουμε τις θερμογέφυρες.

7) Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέγμα αντισενάζ και μεταλλικά πρέκια για ακόμα ελαφρύτερη και ταχύτερη κατασκευή.

8)Το σφήνωμα-κλείδωμα της τοιχοποϊίας γίνεται με το ειδικό τεμάχιο Lavawall σφήνωμα με λάσπη ή κόλλα Lavamix μερικές ημέρες μετά το τελείωμα του κτισίματος ώστε να έχει επέλθει η συστολή ξήρανσης των σενάζ.

2023-02-01T05:58:35-05:00